Historie

Oprindelse

Bindslev Idrætsforening er en forening dannet i 1926. Klubben blev dannet som en sammenslutning af idrætsforeningen og gymnastikforeningen. De efterfølgende år kom der andre idrætsgrene på programmet, nogle i korte perioder, andre i længere perioder. I 1930´erne var fodbold den største sport. Medlemmerne i foreningens bestyrelse var alle fodboldspillere eller på anden måde interesseret i fodbold.

Forening fik sit nuværende stadion ’Parken’ skænket af en lokal landmand. Det tog dog nogle år, før stadionet blev taget i brug, da der forinden kampe kunne afvikles, skulle udføres et stort anlægsarbejde. Arbejdet satte mange folk i arbejde, og det hele foregik med primitive redskaber såsom heste, vogne og tromler. I tiden, hvor arbejdet stod på, lejede man andre private græsmarker til at dyrke sport på.

Ikke kun anlægget af Parken, var et rigtigt stort arbejde. Det at administrere Parken var en meget stor opgave. Det var bl.a. vanskeligt at få både pasningen og økonomien til at vedligeholde området, til at fungere og i 1941, under 2. verdenskrig, blev idrætsforeningen enige med sognerådet om, at Parken skulle overtages af kommunen. Fra tidspunktet for overtagelsen kom der mere gang i idrætten i den lille klub.

Tversted Idrætsforening

I Tversted startede man med fodboldspillet omkring 1912. Tre initiativtagere: gårdejer Elvinus Volhøj, brugsuddeler Laurits Christiansen og vognmand Valdemar Christiansen stod i spidsen for fodbolden og oprettede boldklubben Tannis.

Fodboldbanerne i Tversted lå i de første mange år forskellige steder, rundt omkring i byen, alle på nogle flade marker og uden nogen faciliteter til omklædning. Men i 1946 købte klubben et stykke jord i Kirkebyen og anlagde der en fodboldbane, hvor man kunne spille kampe og træne indtil sidst i 1950´erne.

Klubben Tannis blev senere opløst og Tversted Idrætsforening blev i stedet stiftet. Perioden var meget travl, og der blev tilmeldt mange hold i JBU-turneringen i både senior- og ungdomsrækkerne. Også et nyt klubhus blev indrettet i kommunens hus.

Efter mange gode år, indså man at en sammenslutning kunne gavne både Bindslev og Tversted. I 1969 blev sammenlægningen således en realitet.

Lokalområdet

Bindslev og Tversted, som ligger 4 km. fra hinanden, var før sammenlægningen af idrætsforeningerne nærmest arvefjender. Begge klubber ønskede inderligt at vinde de indbyrdes lokalopgør. Senere skulle det vise sig, at det blev nødvendigt at samarbejde. Der blev efter et møde i Tversted Idrætsforening foreslået Bindslev Idrætsforening at arbejde på at sammenlægge klubberne.

Forslaget blev ikke modtaget med stor begejstring hos alle, og mange var direkte imod en fusion. Men efter flere afholdte møder imellem foreningerne og udarbejdelse af forslag til love af H.C. Pedersen blev sammenslutningen dog enstemmigt vedtaget og dermed en realitet.

Helt naturligt havde sammenslutningen en del begyndervanskeligheder. BTI havde bla. tilmeldt flere seniorhold, end der egentlig var spillere til. Dette var bla. pga., at færre spillere fra Tversted, end man havde forventet, fortsatte med fodbolden i Bindslev.

Fordelene var dog også store ved sammenlægningen. Tversteds store håndboldafdeling blev bl.a. ført videre og man havde nu også en kapacitet i Tversteds stadion og det tilhørende klubhus. På trods af de mange gode faciliteter, som man havde i Tversted, er flere og flere af BTI´s aktiviteter i dag blevet placeret udelukkende i Bindslev. Det har vist sig, at det var meget upraktisk og også noget dyrere at drive sporten både i Tversted og Bindslev.